Contact

Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen dan kunt u  deze altijd vrijblijvend stellen. Massagepraktijk Lavendel is telefonisch bereikbaar op nummer 073-6418539.
Ook kunt u onderin de pagina het contactformulier invullen. 

 

ROUTE

 

A2 vanaf Utrecht en Eindhoven

In beide gevallen bij Den Bosch de A59  richting Waalwijk aanhouden en afrit 47 Maaspoort nemen, (eerste afrit).
Einde afrit rechtsaf, de Maaspoort in. 

A59 vanaf Waalwijk

Neem afrit 47 Hedel, Maaspoort, (laatste afrit)
Einde afrit linksaf, de Maaspoort in

Vanaf de Maaspoort

Bij de 1e rotonde rechtdoor.
De 2e rotonde ¾ nemen
de Troelstradreef in.

Rijdt 75 meter tot splitsing en houdt daar rechts aan.
Je ziet nu aan de rechterkant meteen de Groen van Prinstererlaan, maar ga hier aan voorbij tot je voor de tweede keer Groen van Prinstererlaan ziet. Dat is na zo’n  300 meter aan de rechterkant.

Dit is op een kruispunt met een grote ronde bobbel in het midden (snelheidsremmer). Ga daar rechtsaf de Groen van Prinstererlaan in en rijdt naar nr. 13. Er is een parkeerpleintje schuin links aan de overzijde. 

Bezoekadres 

Groen van Prinstererlaan 13
5237 CL ‘s-Hertogenbosch

Wilt u een afspraak maken?  
Vul dan het afspraakformulier hieronder in of bel 073-6418539

afspraak maken 

U kunt hiernaast aangeven dat u een afspraak wilt maken.

Ik neem na ontvangst van het formulier altijd eerst contact met u op om uw vragen te beantwoorden en/of een datum in te plannen voor een intake of behandeling.

U krijgt altijd een reactie van mij. Heeft u deze niet ontvangen controleert u dan ook uw spamfolder? Omdat info@massagepraktijk-lavendel.nl misschien nog niet in uw contactenlijst staat kan het zijn dat het bericht daarin terecht is gekomen.

 

  Tarieven

  Tarieven voor massages en behandelingen:

                 40 minuten € 45,-

                 60 minuten € 65,-           

                 90 minuten € 85,- 

  Vergoeding door aanvullende zorgverzekeringen

  Afspraak afzeggen

  Indien u een gemaakte afspraak wenst te verzetten dan kan dat. Ik verzoek u wel om dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. U kunt dat per e-mail doen of telefonisch contact opnemen. In het weekend kunt u een afspraak afmelden door de voicemail in te spreken. Als u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt dan zijn er wel kosten aan verbonden. ik bereken een deel van de kosten, namelijk € 40,-. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

  Algemene voorwaarden

  Masagespraktijk Lavendel houdt zich aan de VBAG beroepscode en stelt de belangen van de patiënt centraal in de therapie.

  Informatie wordt alleen naar buiten gebracht met toestemming van de patiënt, huisarts, specialist, of ouders.
  Collega therapeuten kunnen informatie verstrekken met toestemming van de cliënt.

  De cliënt wordt vooraf op de hoogte gebracht over de kosten per behandeling. Voor elke behandeling vindt telkens een gesprek plaats en wordt besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. De kosten van de behandeling dienen na afronden van de behandeling te worden voldaan en de cliënt krijgt een declaratie mee die hij/zij zelf kan indienen bij de zorgverzekeraar. Vooraf kan geïnformeerd worden bij de verzekeraar of deze de kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Stuur de declaraties in en bewaar zelf een kopie. Op de declaraties staan het VBAG licentienummer, AGB code, RBCZ code, TCZ code en SCAG code altijd vermeld.

  Bij afwezigheid voor langere periode dan vier weken kan Massageprakijk Lavendel voorstellen om een collega in te schakelen. In het geval dat de cliënt dit niet wenst kan hij dit schriftelijk kenbaar maken.

  Bij geschillen kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van de VBAG of TCZ.

  Privacy Beleid

  ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING MASSAGEPRAKTIJK LAVENDEL

  Het is noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke opgelegde plicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

  Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Voor behandeling van minderjarigen altijd toestemming vraag aan de ouders.
     Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  • Dit dossier is handgeschreven en wordt bewaard in een gesloten kast.
  • Ik heb beroepsgeheim, een wettelijke geheimhoudingsplicht.

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  
    Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens
  • Zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
  • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

  PRIVACY OP DE ZORGNOTA

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Naam, adres en woonplaats.
  • Geboortedatum.
  • Datum van de behandeling.
  • Duiding van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige behandeling’
  • Kosten van het consult.

  Ans Talsma-Bevers
  natuurgeneeskundig massagetherapeut complementaire zorg
  Groen van Prinstererlaan 13
  5237 CL Den Bosch
  Tel 073 6418539

  Massagepraktijk
  Lavendel Den Bosch

  Gr. van Prinstererlaan 13
  5237 CL 's-Hertogenbosch

  Telefoon:  073-6418539

  K.v.K.: 17250876
  Bank: NL83ABNA0481805923

  RBCZ licentie nr.: 911749R
  VBAG licentie nr.: 2098019
  AGB code: 90-038746
  Prestatiecode: 24005

   

  volg ons